Oplossingsgericht
Innovatief
Meedenkend

Makelaarschap

Privacy policy - Makelaarschap B.V.

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Makelaarschap B.V.

Bedrijfsgegevens:
Naam: Makelaarschap B.V. (vanaf nu: Makelaarschap)
Adres: Raadhuisstraat 32, 3891 EB Zeewolde
Telefoonnummer: 036 – 522 1237
KVK: 68097344
Website: www.makelaarschap.nl

De website van Makelaarschap (www.makelaarschap.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Makelaarschap is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Makelaarschap zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Makelaarschap verzamelt persoonsgegevens via www.makelaarschap.nl op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de website
 2. Via de Makelaarschap nieuwsbrief
 3. Via Google Analytics
 4. Via het Online Bieden systeem
 • FORMULIEREN OP DE WEBSITE

De Makelaarschap website is voorzien van een aantal formulieren. In deze formulieren vragen wij u om verschillende persoonsgegevens:

 • Contactformulier,
 • Contactformulier ‘interesse in deze woning’,
 • Contactformulier ‘aanvragen brochure’,
 • Contactformulier ‘ik zoek een aankoopmakelaar’,
 • Contactformulier ‘ik wil mijn woning verkopen’,
 • Contactformulier ‘aanvragen waardebepaling’,
 • Contactformulier ‘woningtaxatie’.

In het contactformulier vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons een vraag stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die wij verzamelen met het contactformulier gebruiken wij om uw (aan)vraag te beantwoorden. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier ‘interesse in deze woning’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier ‘interesse in deze woning’ kunt u vrijblijvend uw interesse aantonen in de gekozen woning. De gegevens die wij verzamelen met dit formulier gebruiken wij om contact met u op te nemen om uw interesse te bespreken. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier ‘aanvragen brochure’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,

En indien u aangeeft de brochure per post te ontvangen komen daar de volgende velden bij:

 • Straatnaam,
 • huisnummer,
 • postcode,

Middels het contactformulier ‘aanvragen brochure’ kunt u een brochure aanvragen van de door u gekozen woning. De brochure sturen we per e-mail toe en wanneer u dit wenst ook per post. We registeren uw telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om te vragen of u interesse heeft in de woning.

In het contactformulier ‘ik zoek een aankoopmakelaar’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier ‘ik zoek een aankoopmakelaar’ stuurt u ons het signaal dat u op zoek bent naar een aankoopmakelaar. De gegevens die we verzamelen middels dit formulier gebruiken we om contact met u op te nemen om uw interesse te bespreken. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier ‘ik wil mijn woning verkopen’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier ‘ik wil mijn woning verkopen’ stuurt u ons het signaal dat u op zoek bent naar een verkoopmakelaar. De gegevens die we verzamelen middels dit formulier gebruiken we om contact met u op te nemen om uw interesse te bespreken. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier ‘aanvragen waardebepaling’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier ‘aanvragen waardebepaling’ stuurt u ons het signaal dat u op zoek bent naar een waardebepaling. De gegevens die we verzamelen middels dit formulier gebruiken we om contact met u op te nemen om uw interesse te bespreken. Dit doen wij per e-mail of telefonisch.

In het contactformulier ‘woningtaxatie’ vragen wij u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • een bericht.

Middels het contactformulier ‘woningtaxatie’ stuurt u ons het signaal dat u op zoek bent naar een taxatie. De gegevens die we verzamelen middels dit formulier gebruiken we om contact met u op te nemen om uw interesse te bespreken. Dit doen wij per e-mail of telefonisch. De formulieren zijn voorzien van een checkbox: inschrijven nieuwsbrief. Als u deze optie aanvinkt ontvangt u de Makelaarschap nieuwsbrief (zie 4.2).

De gegevens die u invoert in de formulieren worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • DE MAKELAARSCHAP NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de Makelaarschap nieuwsbrief. De Makelaarschap nieuwsbrief bevat informatie over de diensten van Makelaarschap. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden door uw e-mailadres in te vullen onder het kopje ‘schrijf je in voor de nieuwsbrief’.

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Makelaarschap nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

 • GOOGLE ANALYTICS

De Makelaarschap website maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze websitebezoekers. Deze website statistieken gebruiken we om te leren van onze websitebezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 • ONLINE BIEDEN

De website van Makelaarschap is voorzien van een Online Bieden functionaliteit, waarmee bezoekers online biedingen kunnen uitbrengen op een woning. Bij het gebruik van deze functionaliteit worden persoonsgegevens opgeslagen. Die gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u te informeren als het biedingsproces beëindigd is of wanneer u overboden wordt.

Er wordt in de Online Bieden functionaliteit gebruik gemaakt van een registratieformulier. In dat formulier vragen we u om:

 • Uw naam,
 • achternaam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres,
 • straatnaam,
 • postcode,
 • huisnummer,

We gebruiken uw naam en achternaam om u te kunnen aanspreken in correspondentie. Het telefoonnummer en e-mailadres kunnen we gebruiken om contact met u op te nemen gedurende of na het verstrijken van het bied-proces. Uw adresgegevens geeft u op zodat we hiermee een eventuele voorlopige koopovereenkomst kunnen opstellen.

De gegevens die u bij het online bieden worden beperkte tijd door ons bewaard. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf. Makelaarschap werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Makelaarschap essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Makelaarschap zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Daarnaast staan op onze website links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.makelaarschap.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Makelaarschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Makelaarschap treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Makelaarschap.
 • Het personeel van Makelaarschap gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Makelaarschap maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Makelaarschap registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Makelaarschap met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.


Registreren

Heb jij nog geen account? Registreer je dan gemakkelijk in enkele stappen.

Makelaarschap